Utveckling av verksamheter

Ett företags attraktions- och konkurrenskraft kan likt som för produkter beskrivas i en livscykel. För att gentemot omvärlden nå och vidmakthålla en stark position krävs ett kontinuerligt pågående utvecklingsarbete.

Vi erbjuder inte bara analys och rådgivning utan medverkar gärna i genomförandet av affärs- och verksamhetsutvecklingsprocesser. Självklart anpassas insatserna från fall till fall tillsammans med våra uppdragsgivare. Läs mer om några av våra referenser.

Genomförandet är vår specialitet!

Vi erbjuder:

  • Utveckling av verksamhetsinriktning genom t.ex. nya tjänster/produkter
  • Utveckling av verksamhetens styrning och strategiplanering
  • Etablering av nya affärsområden och bolag
  • Medverkan vid ägarskiften samt vid förvärv och integrationsprocesser
  • Etablering av internationella återförsäljar- och representationsnätverk                           
  • Medverka vid rekryteringar och vitalisering av organisation
  • Agera förebild för ny organisation och nya medarbetare                 
  • Personlig rådgivning och mentorskap
Utveckling