Dynamisk ledning när det behövs

Vår tids snabba omvärldsförändringar ställer allt högre krav på företagens utvecklingstakt och anpassningsförmåga. Detta har ökat behovet av tidsbegränsade kvalificerade lösningar för företagsledning och verksamhetsutveckling - svaret kan vara Interim Management.

Interim Management kan framgångsrikt användas vid:

  • Utveckling av verksamheter
  • Förändring av verksamheter
  • Behov av att snabbt täcka en uppkommen lucka i ledningen
  • Innan permanent lösning är på plats och samtidigt som rekryteringen pågår genomföra förändringar

Exerim erbjuder seniora operativa ledare med gedigna erfarenheter från ett brett spektra av verksamheter. Uppdragen utförs av såväl Exerims egen personal som av allierade chefer/specialister i Exerims nätverk.
Kompetens finns från många branscher och befattningstyper, läs vidare….

Vi sätter en ära i att hitta rätt kompetens för varje enskilt uppdrag, men avböjer hellre ett uppdrag än att riskera att det blir dåligt utfört.

Interim Management