Förändring av verksamheter

Exerims erbjudande bygger på gedigen erfarenhet i managementutövande. Vi kliver inte bara in som konsulter med teoretiska lösningar utan medverkar gärna i genomförandet av de förändringar vi gemensamt kommit fram till. Vi inom Exerim har en gedigen erfarenhet och vet hur man lyckas i genomförandet av förändringar. Läs mer om några av våra referenser.


Vi erbjuder:

  • Genomförande av effektiviseringsåtgärder
  • Turnarounds: Förändring av verksamhetsinriktning, omstrukturering inklusive förhandlingar
  • Medverkan vid avyttring av verksamheter
  • Cash management åtgärder för att stärka likviditeten och minska sysselsatt kapital
  • Organisationsöversyner och kompetensinventeringar, läs vidare…..
     
Förändring