Vi utvecklar och förändrar när det behövs!

Att ha gedigen erfarenhet från företagsledning anser vi vara av yttersta vikt för att uppnå en bestående effekt när verksamheter skall utvecklas eller förändras. Exerim erbjuder erfarna ledare som alla har stor vana av att driva utvecklings- och förändringsprocesser. 

Kort och gott; vi är vad vi heter: "Executive" innebär att vi genomför utveckling och förändring av verksamheter. "Interim" står för att vi gärna använder oss av Interim Management som verktyg vid genomförandet.

Våra tjänster