Personal & Fackliga Representanter

Vid organisationsutveckling, omstruktureringar och rationaliseringar är det av yttersta vikt att såväl personal som fackliga representanter har tilltro till det som skall göras samt förtroende till de som leder arbetet. Det gäller att kunna kommunicera tydligt samt att vara ärlig och konsekvent. Dessutom skall berörda vid rätt tidpunkt bli involverade i förändringsprocessen vilket ger ägarskap, engagemang och långsiktigt hållbara lösningar.

Referenser från personal och fackliga representanter fås lättast via en direktkontakt med berörda där vi varit engagerade. Kontakta oss så förmedlar vi kontaktuppgifter.

Personal & Fack